Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Agenţia Rezerve Materiale

A A A

În atenția agricultorilor – beneficiari finali de cele 6000 tone de motorină oferită în calitate de ajutor umanitar de către Guvernul României!!!!

Published on: Mon, 24/05/2021 - 18:51

Agenția Rezerve Materiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită agricultorilor selectați în calitate de beneficiari finali pentru recepționarea ajutorului umanitar – motorină, oferit de către Guvernul României să nu permită manipularea sa și atragerea în jocuri politice, în special pe perioada campaniei electorale, dar să dea dovadă de calm și înțelegere.

Agenția Rezerve Materiale în calitate de autoritate desemnată pentru recepționarea, păstrarea și distribuirea motorinei, va asigura transparență pe întregul proces de distribuire.

Reiterăm, că acest exercițiu de distribuire a motorinei poate fi atins cu succes doar în bună cooperare cu agricultorii, dând dovadă de responsabilitate și atitudine conștiincioasă.

Astfel, cu titlul informativ, comunicăm, că la 17 și 24 mai curent, primele două garnituri de tren cu motorină din cele cinci au ajuns, la Baza de produse petroliere din or. Ocnița. Locația de depozitare centralizată a celor 6000 tone de motorină din gestiunea S.A ,,Tirex-Petrol” a fost selectată, urmare a identificării unicului agent economic în Republica Moldova, care avea capacitatea de recepționare a cantității menționate de motorină, pe cale feroviară, la ziua aplicării procedurii de achiziții a serviciilor, în temeiul art. 56 alin. (1), lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

În perioada 17-18 și 24-25 mai 2021, continuă desigilarea celor 24 vagoane-cisterne per garnitură de tren nr. 2, prelevarea probelor din 24 cisterne, recepționarea și depozitarea motorinei în prezența comisiei mixte moldo-române.

La moment, Camera de Comerți și Industrie efectuează expertiza calității motorinei în cantitate de 1247,217 tone din primele 24 cisterne-vagoane, la 14 parametri tehnici, care durează 10 zile lucrătoare, de la data prelevării probelor.

De asemena, menționăm, că partea română – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a prezentat rapoarte de analize, care confirmă faptul că motorina este de tipul EURO Diesel 5, standarde europene, dar furnizarea informațiilor asupra calității cât și asupra graficului livrării motorinei poate fi realizate de partea Republicii Moldova doar după expertizele efectuate de către Camera de Comerț și Industrie, determinarea graficulului de livrare, cât și aprobarea deciziei Comisiei intedepartamentale pentru ajutoarele umanitare.

Agenția Rezerve Materiale (ARM) de comun cu SA Tirex-Petrol a identificat următoarele mecanisme de distribuire a motorinei:

ü    Cantitatea mai mare de 2500 kg va fi livrată de către SA Tirex-Petrol la punctul pasibil de recepționare, unde capacitățile de recepționare a agricultorilor permit;

ü    Cantitatea mai mică de 2500 kg va fi ridicată de către agricultori la una din cele 27 Stații de alimentare cu carburanți, unde SA Tirex-Petrol va amenaja Puncte Mobile de Distribuire a Motorinei Românești, după tabelul de mai jos.

 

!!! Atenționăm, că motorina românească nu va fi amestecată cu motorina SA Tirex-Petrol, cât și Tirex Petrol nu va distribui motorină din propriile stocuri în schimbul motorinei din rezerva de stat a României.

 

Amintim, că informațiile prezentate de către agricultori la depunerea dosarelor la Agenția pentri Intervenții și Plăți în Agricultură, nu conțin informații suficiente pentru organizarea bunei distribuiri a motorinei.

Astfel, Agenția Rezerve Materiale îndeamnă agricultorii să dea dovadă de responsabilitate și receptivitate la furnizarea datelor veridice atât reprezentanților Agenției Rezerve Materiale cât și S.A. Tirex-Petrol, și anume:

          - Declararea doar a unui singur punct pasibil de recepționare a motorinei de către agricultori pentru cantitatea mai mare de 2500 kg și Punctul Mobil de Distribuire a Motorinei, de unde agricultorul va ridica cantitatea mai mică de 2500 kg.

Accentuăm, că Agenția Rezerve Materiale de comun cu SA Tirex Petrol nu va furniza motorina în mai multe locuri pentru unul și același agricultor.

În cazul lipsei capacității de depozitare a motorinei, ARM de comun cu SA Tirex Petrol nu va transporta motorina în mai multe tranșe.

În cazul deținerii rezervoarelor performante sau cele montate în angare, care necesită tehnică de distribuție specială, cu supape și furtuni suplimentare, rog să fie informat reprezentantul ARM sau Tirex-Petrol, pentru a planifica tehnică specială de transportare. De asemenea, solicităm furnizarea informațiilor cu privire la căile de acces către rezervoare, astfel încât condițiile climaterice nefavorabile să nu servească drept impedimente la asigurarea realizării graficului de livrare a motorinei.

Subsecvent, în scopul finalizării urgente a graficului de distribuire a motorinei, rugăm furnizarea informațiilor solicitate la adresele de e-mail a

Tirex-Petrol: info@tirexpetrol.com;

ARM: alexandr.didic@rezerve.gov.md.

 

Reprezentanții Tirex-Petrol la numărul de telefon: 062160070; 062160072; 062160073; 062160074.

Pentru mai multe detalii, puteți contacta reprezentanții ARM la numărul de telefon: 068088698.

 

Tabelul. Puncte Mobile de Distribuire a Motorinei la

Stațiile de Alimentare cu Combustibil (SAC)

 

Nr. crt.

Denumirea SAC

Adresa de ridicare

Raioanele

NORD

1.

 

SAC 023

mun. Bălți, str-la Sofiei,10

Bălți

Sîngerei

2.

SAC 021

r. Fălești s.Răuțel

Fălești

3.

 

SAC 076

or. Dondușeni str. Ștefan cel Mare, 5

Dondușeni

Briceni

4.

SAC 073

r. Drochia s.Miciurin

Drochia

5.

SAC 075

r. Edineț str. Independenței, 226

Edineț

6.

SAC 042

or. Florești str.M.Costin,24

Florești

7.

SAC 024

or. Glodeni str. Gh. Asachi, 2 A

Glodeni

8.

SAC 078

or. Ocnița str. 50 ani ai Biruinței

Ocnița

9.

SAC 116

or. Rîșcani str. Independenței, 157

Rîșcani

10.

SAC 069

or. Soroca, str. Cosăuțului,11

Soroca

CENTRU

11.

SAC 050

or. Căușeni, str. Tighinei 3

Anenii Noi

Căușeni

12.

SAC 018

or. Ialoveni, str. Gagarin 53

Ialoveni

13.

SAC 013

mun. Chișinău, str. Muncești 631/1

Chișinău

14.

SAC 016

or. Strașeni, șos. Chișinău

Strășeni

Călărași

15.

SAC 032

or. Criuleni, str. 31 August 1

Criuleni

 

 

 

Dubăsari

16.

SAC 060

or. Hîncești, șos. Bozienilor 1

Hîncești

17.

SAC 048

or. Nisporeni, str. SUveranității

Nisporeni

18.

SAC 027

or. Orhei, str. Unirii 53

Orhei

19.

SAC 033

or. Rezina, str. Centurii

Rezina

20.

SAC 101

or. Șoldănești, str. 31 August 2a

Șoldănești

21.

SAC 029

or. Telenești, str. Dacia 28

Telenești

22.

SAC 115

or. Ungheni, str. Plămădeală 98

Ungheni

SUD

23.

SAC 189

Or. Cahul, str. Stroescu 2

Cahul

Taraclia

Vulcănești

24.

SAC 056

Or.Basarabeasca, str. Muncii

Basarabeasca

Ceadîr-Lunga

25.

SAC 057

Or. Cimișlia, Ștefan cel Mare

Cimișlia

Comrat

26.

SAC 062

Or. Leova, str. Cahul

Leova

27.

SAC 055

OR. Ștefan Vodă, str. Chișinăului

Ștefan Vodă